ගොනුන් දණ ගැස්සවූ බුල්ඩෝග්

බුල්ඩෝග්

“බුල්ඩෝග්” යන වචනයේ පළමු ලිඛිත සඳහන වන්නේ 1631 හෝ 1632 දී ප්‍රෙස්වික් ඊටන් නම් පුද්ගලයෙකු විසින් ලියන ලද ලිපියකය. එහි මෙසේ සඳහන් වේ: “මට හොඳ බුල්ඩෝග් දෙන්නෙක් මිලදී ගන්න, ඔවුන් ඔබේ නැව් මගින් මා වෙත එවන්න”.

ඔවුනට “බුල්” යන නාමය යොදන ලද්දේ ගවයන් සමඟ පොරබැදීමේ ක්‍රීඩාවේදී සුනඛයා භාවිතා කිරීම නිසාය. ගොනා නාසයෙන් අල්ලා බිම ඇද දැමූ බල්ලා ජයග්‍රාහකයා විය. එවැනි අවස්ථාවකදී ගොනෙකු විසින් බල්ලන් කිහිපදෙනෙකුට පහර දීම හෝ මරා දැමීම සාමාන්‍ය දෙයකි. ශතවර්ෂ ගණනාවක් පුරා, ගොන් ඇල්ලීම සඳහා භාවිතා කරන සුනඛයන්ගේ ක්‍රමයෙන් දැවැන්ත ලෙස හිස් සහ හකු වර්ධනය කර ඇත. 1835 දී සත්ව හිංසාව පිළිබඳ පනත මගින් එංගලන්තයේ ගොන් පොර නීති විරෝධී කළ බැවින් පැරණි ඉංග්‍රීසි බුල්ඩෝග්ට එංගලන්තයේ ක්‍රීඩා සතෙකු ලෙස තම කාර්‍යභාරය අහිමි වී ගිය අතර ඔවුන් ක්‍රමයෙන් සුරතල් සතුන් බවට පත් විය.

ඔවුන්ගේ වැඩීම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දෙක හමාරක් වැනි කාලයකදී සෙමින් සිදු වූවත් සාපේක්ෂව ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලය කෙටිය. අවුරුදු 5ක් 6ක් පමණ වන විට ඔවුන් වයසට යෑමේ ලක්ෂණ පෙන්නුම් කිරීමට පටන් ගනියි.

අද සිටින බුල්ඩෝග් හැඩි දැඩි ලෙස පෙනුනද, ඔවුන් මුලින් ම නිර්මාණය කරන ලද කාර්යය ඉටු කිරීමට ඔවුන්ට නොහැකි නිසා ඔවුනට ගොනෙකු හා පොර බැදීමට නොහැක. එවැනි කෙටි මුඛයකින් ගොනෙකුව කෙසේවත් ග්‍රහණය කර ගත නොහැක. ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන් තරම් ශාරීරිකව හැකියාවක් නොමැති බැවින් නවීන බුල්ඩෝග්ගේ ආක්‍රමණශීලී මට්ටම අඩු නිසා, ඔවුන් තරමක් සන්සුන් ආරක්ෂකයින් සහ සහචරයින් ලෙස තම ස්වාමීන්ට සේවය කරති.

Image by Mylene2401 from Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *